techbi-tools

Privacy

Privacy Statement

Techbi-Tools houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. 
De door u aan Techbi-Tools verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Techbi-Tools intern gebruikt worden voor: 
het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Techbi-Tools. 
Techbi-Tools zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. 
Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. 
Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Techbi-Tools maken. 
Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. 
U kunt natuurlijk ook Techbi-Tools hier schriftelijk opdracht toe geven.